LogoWeb2

VEGOIL EP AB arbetar uteslutande med vegetabiliska, förnyelsebara råvaror och produkter i syfte att hjälpa våra kunder att bidra till minskat utsläpp av koldioxid och växthusgaser genom att byta ut fossilt bränsle, detta har vi gjort sedan 2006 då bolaget bildades. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter på området kring bioolja, för referenser och information vänligen kontakta oss.

VEGOIL EP AB är ett privatägt aktiebolag med organisationsnummer 556370-5556. Bolaget köper och försäljer vegetabilisk brännolja, tillhandahåller lösningar för övergång till eldning med vegetabilisk brännolja och tillhörande tjänster samt bedriver därmed förenlig verksamhet. Verksamheten startades under 2006. Bolaget är innehavare av hållbarhetsbesked utfärdat av energimyndigheten enligt Lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (hållbarhetslagen).

Hans Nilsson
Telefon: 0454-38 06 74
Mobil: 0768-94 95 80
Mail: hans@vegoil.se

Stig Nydahl
Telefon: 0454-38 05 22
Mobil: 0708-57 19 47
Mail: stig@vegoil.se

Pål Nilsson
Telefon: 070-865 64 88
Mail: pal@vegoil.se

Elinor Strömgren
Telefon: 0454-38 05 22
Mobil: 0768-60 48 96
e-post: admin@vegoil.se

VEGOIL EP AB samarbetar med: