LogoWeb2

Vegoils Biooljor

Bioolja är förnybar olja framställd ur biomassa. Biooljorna är restprodukter och består uteslutande av vegetabiliska råvaror från växtriket i olika former. Oljorna har sitt ursprung från bland annat raps, soja, majs och solros.

Det finns flera fördelar med att använda biooljor vid värme och ångproduktion i oljeeldade pannor. Förutom att biooljan har låg miljöbelastning ger användningen också en sänkning av bränslekostnaden.

Bio 25, KNR 3823 1990
Askhalt vid 900°C  max 0,05 %
Flampunkt >150°C
Stelningspunkt ca 25°C
Viskositet 40°C 30-50*
Viskositet 80°C 10-20*
Nickel <15 ppm
Svavel  <0,05 %
Syratal  70 - 100 mg KOH/g*
Densitet ca 890 kg/m3
Värmevärde effektivt ca 36,5 MJ/kg
* Typvärde
Denna olja kräver värme på tank och följevärme på alla ledningarna