LogoWeb2

VEGOIL ENERGY PROVIDER AB

En av nutidens största miljöfrågor är diskussionen om jordens klimat och speciellt växthuseffekten. Vi har ett globalt ansvar att reducera utsläppen av växthusgasen CO2. Att använda biobränslen istället för fossila bränslen är att sluta kretsloppet.
Inbesparingen i CO2 blir ca 3 ton för varje m3 fossilolja som byts ut mot bioolja. Bra för både din ekonomi och vårt klimat.
VEGOIL EP AB arbetar uteslutande med vegetabiliska, förnyelsebara råvaror och produkter i syfte att hjälpa våra kunder att bidra till minskat utsläpp av koldioxid och växthusgaser genom att byta ut fossilt bränsle.

Hållbarhetsbesked

Från och med den 1 aug 2010 finns en lag om hållbarhet för biodrivmedel och flytande biobränslen. För att bränslen ska betraktas som hållbara ska det i hela produktionskedjan, från råvaruproduktion till slutanvändning, kunna styrkas att hållbarheten är uppfylld. För att säkerställa detta ska företagen ha ett kontrollsystem. Vegoil EP AB är innehavare av hållbarhetsbesked. Läs mer...

Användning av bioolja

Det finns flera fördelar med att använda biooljor vid värme och ångproduktion i oljeeldade pannor. Förutom att biooljan har låg miljöbelastning ger användningen också en sänkning av bränslekostnaden. Biooljan är helt utan skattebelastning då varken energiskatt, koldioxidskatt eller utsläppsrätter behöver betalas. Lönsamheten har ökat för användning inom industrin med normalt reducerade skatter. Koldioxidskatten på fossila bränslen har successivt höjts  från 2015.  
Vill du veta mer, kontakta oss...

Logistik

Vi erbjuder en helhetslösning och arbetar med optimal logistik allt i våra kunders intresse. Anlitade transportörer är certifierade enligt ISO9000, ISO14001 och Euro5.
Läs mer...